ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

ekologické programy


   loga našich sponzorů

Prezentace PowerPoint - Setkání pilotních škol zapojených v projektu Ekoškola
 - česká verze ke stažení (27 MB)

Prezentace PowerPoint - Setkání pilotních škol zapojených v projektu Ekoškola
 - anglická verze ke stažení (27 MB)

Exkurze k plynovodu Gazela a do Centra Lesná
Čtvrťáci převzali ocenění
Exkurze 8. třídy do kompostárny
Otvírání naučné stezky v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově
Již 4. program o přírodě Indonésie
Závěrečná konference projektu Pestrý – Bunt
3. beseda o Indonésii
Facebook
Informační panel školy na Farmářských trzích v Údlicích
Exkurze 9. tř. do Soutěsek v Hřensku 20.6.2013
EKO DEN v ZOO PARKU Chomutov 18.6.2013
Mini Globe Games – přírodovědná soutěž v Kadani; 6.6.2013
Motýli
Žákovská výměna „ PESTRÝ – BUNT“ ve středisku Lesná
2. program „Nejbohatší ekosystémy planety Země“
Zúčastnili jsme se III. ročníku projektu „VĚNUJ MOBIL“
ZAPojte se!
Partnerský certifikát
Spotřeba vody na obyvatele a den v jednotlivých zemích světa
Film s besedou o Indonésii
15.11. se zúčastnily dvě žákyně setkání Ekoškol
V Mezinárodní den Ekoškol se v ZŠ rozzářila LED diodová světla
Výherci vědomostní soutěže
Audit k projektu EKOŠKOLA
Fotbalový stůl za nepotřebné baterie a elektroodpad
Sbíráme s Recyklohraním
Environmentální den ve Schola Humanitas
Odvoz elektrozařízení
Jablko roku 2011
Vítězství v ekologickém projektu
Žákovská ekologická konference
JABLKO ROKU 2010 – 4. ročník
Den Země u nás trvá měsíc
Žáci deváté třídy předávali vědomosti prvňáčkům
Vítězství v soutěži Třídíme ve škole
24. června převzali zástupci obce a školy mezinárodní titul EKOŠKOLA
Exkurze 8. třídy do elektrárny Prunéřov a na Hasištejn
Soutěž Mini GLOBE Games v Kadani
Exkurze k projektu „Kde se bere voda“
Seminář pro začínající školy v projektu Ekoškola
Anketa ke Dni vody
na výpravu pojedou Údličtí...
konference k projektu Ekoškola
stavba altánu
kde jste si mohli o nás přečíst
naše úspěchy
předání titulu EKOŠKOLA v Senátu Parlamentu ČR
proběhl audit k projektu Ekoškola
1. místo - vědomostní soutěž o NP České Švýcarsko
adopce poníka
Den Země - výsadba stromků
ekokodexy
Ekotým - nové koše na třídění odpadu
Jablko roku
odvoz víček
Jak třídit odpady - EKOKOM
sběrový týden
výrobky z PET víček

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní projekt určený základním i středním školám. Jeho cílem je propojit environmentální výchovu ve škole s konkrétními praktickými kroky, které vedou k ekologizaci jejího provozu.
Protože jsou žáci plně zapojeni do celého procesu plánování, rozhodování a vlastní realizace všech činností v projektu, představuje Ekoškola ideální způsob, jak se vydat na smysluplnou cestu ochrany a zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí. 

Mezinárodní projekt
V roce 2005 se TEREZA stala členem organizace FEE (Nadace pro environmentální výchovu), která je koordinátorem projektu v mezinárodní podobě. 
Projekt Ekoškola tak poprvé ve školním roce 2005/2006 probíhá na mezinárodní úrovni i v ČR.
Do projektu je zapojeno 38 zemí celého světa a kolem 20 000 škol.

Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace, při kterém školy získávají prestižní světové ocenění - titul Ekoškola.
Mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), zastřešuje projekt na mezinárodní úrovni. Národním koordinátorem projektu je Sdružení TEREZA. 

Koordinátor projektu:                                                                                                       
Martina Lafatová
Daniela Virágová 
Asistent projektu:
Kristina Řešátková, Jitka Krbcová, Václav Minařík 
e- mail: ekoskola@terezanet.cz

www stránky Ekoškoly:
www.eco-schools.org
www.fee-international.org

Záštita:
Nad projektem přijalo oficiální záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a
Ministerstvo životního prostředí ČR.

 
Realizace projektu Ekoškola probíhá v sedmi krocích.

KROK 1 – Založení pracovního týmu ekoškoly
Pracovní tým ekoškoly je motorem pro realizaci projektu ve škole a měl by zajistit, že všechny další kroky budou provedeny. 
Ideální tým by se měl skládat ze zástupců žáků, učitelů, provozních zaměstnanců, vedení školy a rodičů. 

KROK 2 – Analýza ekologického stavu školy
První fází každého projektu usilujícího o zlepšení životního prostředí a ekologizaci nějaké instituce je analýza současného stavu.
Musíte vědět, kde právě teď stojíte, abyste si mohli stanovit realistické cíle a abyste mohli poměřovat svůj úspěch. Budete provádět tzv. „audit“, tedy průzkum, zhodnocovat dopad školy na životní prostředí a hledat, co by se v tomto ohledu dalo ve škole a v jejím okolí vylepšit. Tento proces také pomůže zvýšit povědomí o projektu v celé škole. Je zcela zásadní, aby se na analýze co největší měrou podíleli sami žáci.

KROK 3 – Plán činností
Plán činností je jádrem projektu Ekoškola ve vaší škole. Jde o rozpracování vašich cílů do časového harmonogramu konkrétních činností a úkolů, které povedou k ekologizaci školy a ke zlepšení jejího prostředí a okolí. Plán činností by měl vycházet z výsledků vaší analýzy ekologického stavu školy.

KROK 4 – Monitorování a vyhodnocování
(Vedení dokumentace a měření pokroku)
Proces monitorování a vyhodnocování výsledků dává projektu Ekoškola jeho důvěryhodnost, protože klade důraz na průběžnou kontrolu, zda v projektu postupujete směrem k vytčeným cílům a zda se plány naplňují. Nejlépe je myslet na vyhodnocování výsledků již při plánování aktivit. U každého úkolu by mělo být jasné kdy bude považován za splněný a jak/kým se bude jeho plnění průběžně sledovat. Proces monitorování výsledků přispěje ke zvýšení celoškolního povědomí o projektu a průběžné vyhodnocování vám pomůže dosáhnout lepších výsledků a výraznějšího zlepšení. Bez průběžné zpětné vazby nelze řídit.

KROK 5 – Environmentální výchova (EV) ve výuce
Projekt Ekoškola je založen na principu: témata environmentální výchovy, kterým se s žáky věnujete ve výuce, by měla ovlivňovat celkové fungování školy. To, co probíráte ve výuce, by pokud možno mělo vyvolat praktické činnosti zaměřené na ekologizaci školy a ochranu a zlepšování životního prostředí v jejím okolí (např. minimalizace odpadů, recyklace, šetření vodou a energiemi, péče o zeleň v okolí školy apod.). 

KROK 6 – Informování a spolupráce
(uvnitř školy i navenek)
Jakkoli je aktivní skupina v projektu malá, měla by se neustále snažit informovat o projektu a zapojovat do něj celou školumi širší veřejnost prostřednictvím propagace.

KROK 7 – Ekokodex
Ekokodex je vyznáním vašich hodnot a návodem k tomu, aby jednání každého jedince ve škole (a jednání školy jako celku) probíhalo s co největším ohledem k životnímu prostředí.
 

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009