fotogalerie - 2013/2014


Zápis 2014-2015

Zápisu do 1. třídy naší školy pro školní rok 2014/2015 se zúčastnilo 27 dětí. Rozhodnutí o přijetí se týká 24 budoucích žáků a žákyň. Tři děti se zúčastní zápisu pro další školní rok (mají odklad školní docházky). Každé dítě je vedeno pod registračním číslem 1-27. 
                                                                                                                                A. Roušar