ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
projekty s EU
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

fotogalerie - 2014/2015


Kontrola České školní inspekce

Ve čtvrtek 30. října proběhla v naší základní škole tematická inspekční činnost zaměřená na bezpečnost dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školních služeb. 
Inspekce neshledala žádné problémy. 
Již počátkem září, před smutnou událostí na Střední škole obchodní a služeb ve Žďáru nad Sázavou, byly započaty práce a upraven režim v souvislosti se zvýšením bezpečnosti žáků a pracovníků naší školy. 
1. Žáci vstupují do školy výhradě vchodem u šaten, u kterých je po celou dobu pověřený pracovník - většinou pan školník. Při jeho odchodu se dveře zamykají.
ŽÁDÁME RODIČE, ABY Z HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ NEDOPROVÁZELI ŽÁKY DO ŠATEN.
2. Pracovníci školy vstupují do školy hlavním vchodem nad šatnami a překontrolují, jestli se dveře dovřely. Pro vstup mohou použít klíč nebo čip, který zámek otevře. Druhou možností jsou dveře z parkoviště za školou, od kterých mají klíče pouze pracovníci školy a které jsou jinak zamčené. Výjimkou jsou pouze sběrové dny a podobné akce, kdy platí zvláštní režim užívání tohoto vchodu.
3. Návštěvníci školy a rodiče žáků ke vstupu do budovy využívají výhradně hlavní vchod, který je opatřen zvonkem s videotelefonem. Po stisknutí příslušného tlačítka vidí dotyčný pracovník školy na obrazovce příchozího a může s ním v případě potřeby telefonem komunikovat a případně dálkově otevřít. 
Pro případ, kdy jsou pracovníci, kteří mají přístup k videotelefonu (ředitel, vychovatelka ŠD, sekretářka nebo uklízečky) mimo příslušnou místnost, je na hlavních dveřích umístěn „nouzový“ zvonek, který je vyveden na chodbu a na který zareaguje nejbližší pracovník školy.
Žáci byli seznámeni s bezpečnostními opatřeními ve věci obezřetnosti k cizím osobám, které chtějí vstoupit do budovy.
Údlice 10. listopadu 2014                                                              Mgr. J. Chloupek, ředitel školy
 

úřední e-deska

projekty s EU


žákovské filmy

fotografie 2008-2018

školní rok 2018/2019

školní rok 2017/2018

školní rok 2016/2017


školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009