fotogalerie - 2016/2017


Preventivní program Městské policie Jirkov

Rozpis přednášek a témat:

8. 3. středa

7. třída - 19 žáků: téma č. 1 Sociální sítě
9. třída - 18 žáků: téma č. 1 Odpovědnost mládeže za přestupky a TČ
6. třída - 27 žáků: téma č. 2 Poškozování majetku, vandalismus, …
9. 3. čtvrtek

4. třída - 22 žáků: téma č. 2 Veřejný pořádek
5. třída - 29 žáků: téma č. 2 Šikana, kyberšikana, internet, …
8. třída - 23 žáků: téma č. 2 Morálka ve společnosti - právo povinnost, odpovědnost, šikana, kyberšikana, násilí

10. 3. pátek

1. třída - 26 žáků: téma č. 1 Besip
2. třída - 20 žáků: téma č. 1 Besip
3. třída - 20 žáků: téma č. 2 Mezilidské vztahy

Žáci byli aktivně zapojeni, vše jim bylo osvětleno na praktických příkladech, které policisté řešili v rámci své praxe. Prevence byla zaměřena hlavně na oblasti mobilní telefony, internet, sociální sítě, komunikační programy, kyberšikana, morálka, vandalismus, přestupky, trestní činy a odpovědnost. Pro nejmenší žáky (1. a 2. třída) jsme vybrali program Besip – Ajax (dopravní výchova).
Tímto velice děkujeme MP PČR Jirkov za odborně zpracovaný preventivní program, zejména paní policistce Bc. Jaroslavě Sekáčové, Dis.

Mgr. Margita Puchingerová
metodik prevence ZŠ Údlice 

Další fotografie naleznete ZDE