ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

spolupráce s MŠ


Plán spolupráce MŠ a ZŠ v Údlicích ve školním roce 2008/2009

Společné oslavy a svátky:
Ø  V době předvánoční navštíví 1. třída ZŠ MŠ
Ø  Zdobení vánočního stromku + program (prosinec)
Ø  Vánoční pásmo dětí - děti z MŠ navštíví ZŠ, společné zpívání koled
Ø  Karneval (únor)
Ø  Čarodějnice v MŠ
Ø  Společná příprava ZŠ a MŠ Mezinárodního dne dětí

Společné akce:
Ø  Sourozenci dětí ze ZŠ se zúčastní tvořivých dílen (spolu s rodiči) v MŠ
Ø  Soutěživé dopoledne dětí z 1. a 2. třídy a dětí z MŠ
Ø  Pozvání dětí ZŠ na pohádku do MŠ 

Materiální pomoc:
Ø  Využití školní zahrady
Ø  Zapůjčení pomůcek a tělovýchovných doplňků z MŠ do ZŠ
Ø  Dle možností využívaní keramické pece v ZŠ pro výrobky dětí z MŠ

Metodická oblast:
Ø  Návštěva učitelek MŠ v ZŠ – zapojení dětí do vyučovacího procesu (říjen, listopad)
Ø  Návštěva učitelek ZŠ v MŠ – příprava na zápis (leden)
Ø  Účast učitelek MŠ při zápisu dětí do školy
Ø  Návštěva dětí z MŠ v ZŠ a v družině, příprava na vstup do školy (duben, květen)

Akce, které se již uskutečnily ve spolupráci MŠ a ZŠ v Údlicích ve školním roce 2008/2009

· Žáci 9. třídy – zajištění Mikuláše v MŠ 04. 12. 2008
· Rozsvícení vánočního stromku + vystoupení dětí z MŠ a žáků ZŠ 05. 12. 2008
· MŠ v 1. třídě 18. 12. 2008
· Spolupráce učitelek z MŠ – zápis do 1. třídy 15. 01. 2009
· Vystoupení žáků 5. třídy – Popelka (pro 1. stupeň ZŠ a MŠ) 23. 01. 2009

Příprava budoucí spolupráce ZŠ v Údlicích s MŠ v Nezabylicích

                                                                                                                                      MP
 

 

 

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009