ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

metodik prevence


Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Margita Puchingerová

  

   

Konzultace: druhé úterý v měsíci 14:00 -15:30 jindy dle domluvy
Telefon:  474 667 293 
Email:
margitapuchingerova@seznam.cz
Škola nemůže suplovat funkci rodiny, ale učitelé mohou mnohé napravit. 
Pro neúspěšné děti je velmi důležité zažít ve škole i pocit úspěchu.

Cílem prevence na škole je předcházet začátkům užívání legálních i nelegálních drog (prvnímu užití) a problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou. Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Aktivity spojené s prací školního metodika prevence sociálně patologických jevů jsou: 
· zpracování Školní preventivní strategii ZŠ Údlice 
· zajištění spolupráce s odborníky (besedy, šetření ve třídách …) 
· zajištění stálých informací pro žáky (nástěnka, filmy, letáky, slovní informace …) 
· shromažďování materiálů ze školení k problematice návykových látek
· předávání informací o návykových látkách a rizicích jejich užívání učitelům, dětem a mladistvým 
· ovlivňování postojů a chování dětí v případech, že se skutečně setkají návykovými látkami
· monitorování sociálně patologických jevů na ZŠ Údlice 
  

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009