metodik prevence - odkazy na zajímavé stránky


ODKAZY NA ZAJÍMAVÉ STRÁNKY

DĚTSKÁ KRIZOVÁ CENTRA, LINKY DŮVĚRY

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY:

ROVNOST A NEROVNOST

INFEKČNÍ CHOROBY

POSTIŽENÍ MEZI NÁMI

ZNEUŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

SKUPINA VRSTEVNÍKŮ A NÁSILÍ