metodik prevence - uskutečněné besedy primární prevence 2006/2007


USKUTEČNĚNÉ BESEDY PRIMÁRNÍ PREVENCE VE šk. r. 2006/07

DATUM             TŘÍDA          TÉMA                                                             ZAJIŠŤUJE
31. říjen 2006      3. tř.      Jsme kamarádi?                       Středisko výchovné péče Dyáda

31. říjen 2006      5. tř.      Jsme kamarádi?                       Středisko výchovné péče Dyáda

31. říjen 2006      6. tř.      Umím se učit?                          Středisko výchovné péče Dyáda

31. říjen 2006      7. tř.      Umím se učit?                           Středisko výchovné péče Dyáda


10. duben 2007    7. tř.      Pitný režim                              Zdravotní ústav Ústí nad Labem


23. duben 2007    6. tř.      Trestně právní odpovědnost mládeže – 1. část           Policie ČR

23. duben 2007    7. tř.      Trestně právní odpovědnost mládeže – 1. část           Policie ČR


10. květen 2007    8. tř.      Trestně právní odpovědnost mládeže – 1. část           Policie ČR

10. květen 2007    9. tř.      Trestně právní odpovědnost mládeže – 1. část           Policie ČR