metodik prevence - právo pro každý den


PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN

4. října se uskutečnily v 7. a 8.třídě dva programy Policie ČR „Právo pro každý den“.
Akce proběhla v rámci primární prevence a žáci se při ní dozvěděli a na konkrétních příkladech ukázali, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. 
Besedu vedl poručík P. Procházka z preventivně informační skupiny Policie ČR.