metodik prevence - Ajaxův zápisník - 3. třída


AJAXŮV ZÁPISNÍK 2007

1. října žáci 3. třídy úspěšně zakončili první část preventivního projektu Policie České republiky – AJAXŮV ZÁPISNÍK. 
Projekt se zabýval například těmito tématy: 
- co dělá policista
- jaké jsou hodnosti policistů
- jak se policie dělí
- dopravní výchova –chodec x auto
- jak reagovat na neznámé osoby
- co je přestupek a co trestný čin
- mezilidské vztahy – šikana
- dopravní výchova – cyklista
- prevence: drogy, alkohol, cigarety
- hazardní hry
- nebezpečí v době prázdnin
Po celý rok žáky odborně vedl poručík P. Procházka z preventivně informační skupiny Policie ČR.
Na závěr všichni obdrželi osvědčení a osm nejlepších tričko s logem projektu.