ekologické programy

menu

úvodní stránka
naše škola
kontakty
zaměstnanci
rozvrhy
dokumenty
zápis do 1. třídy
EU peníze školám
ekologické programy
ekologický pobyt, ŠVP
školní jídelna
školní družina
školská rada
spolupráce s MŠ
napsali o nás
metodik prevence
výchovný poradce
zájmové útvary, doučování
olympiády, soutěže
sběrové akce
sponzoři, poděkování
fotogalerie
napište nám
autor stránek

objednávání obědů

eŽákovská
 

školská rada


Co je školská rada?
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
Vznik, postavení, činnosti a organizační záležitosti týkající se školské rady upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dle novelizace § 167, § 168). 

Kdo zřizuje školskou radu?
Školskou radu zřizuje zřizovatel a vydá její volební řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

20. 10. 2016 byla zvolena po rezignaci Mgr. K. Skopcové zástupcem pedagogických pracovníků Mgr. Zdeňka Pokorná.

 člen jmenovaný zřizovatelem  Petra Formáčková 725 102 923
 člen volený zákonnými zástupci  Lenka Pospíšilová 739 314 062
 člen volený pedagogickými pracovníky  Mgr. Zdeňka Pokorná - předseda 739 155 378

Jednací řád školské rady byl schválen 20. 12. 2005, s účinností od 1. 1. 2006. 


 

úřední e-deska

EU peníze školám

žákovské filmy

fotografie 2008-2017

školní rok 2016/2017

školní rok 2015/2016


školní rok 2014/2015


školní rok 2013/2014

školní rok 2012/2013


školní rok 2011/2012

školní rok 2010/2011

školní rok 2009/2010

školní rok 2008/2009