školní družina


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Od 1. září 2014 dochází ke změně stravovacího systému, především objednávání stravy. Informace naleznete ZDE.

ŠD zabezpečuje náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit.Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.
Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny.Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.
V ranní ŠD jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které probíhají spíše individuální formou.
Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí.Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují pohybovou aktivitou nejlépe venku.Pak následuje náročnější činnost – a to zájmová.

DÍTĚ DO ŠD POTŘEBUJE – PŘEVLEČENÍ PRO POBYT VENKU - PITÍ

Upozornění : Za mobilní telefony, peníze a hračky přinesené z domova se neručí!!!

TELEFON DO ŠD: 733 254 555

Akce 2018/2019

Zima ve školní družině

Další fotografie ZDE

Vánoční čas ve školní družině - zdobení stromečku na Náměstí v Údlicích, 
čertí radovánky, výroba dárečků, Ježíšek ve školní družině...

Další fotografie ZDE

 

Školní družina 2. oddělení

Další fotografie ZDE 

Taneční kroužek nově ve sportovní hale

Podzim ve školní družině

Další fotografie ZDE